Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1dateIssued_keyword:202134015.50%0.00
2subject_keyword:Estudiantes de odontología32114.64%0.00
3subject_keyword:Caries dental2199.99%0.00
4subject_keyword:617.6 - Odontología1958.89%0.00
5dateIssued_keyword:20181898.62%0.00
6author_keyword:Bambaren Juarez, Patricia Milagros1547.02%0.00
7author_keyword:Cosme Raymundo, Tania Adriana1105.02%0.00
8dateIssued_keyword:20161044.74%0.00
9author_keyword:Calle Velezmoro, Eduardo Miguel984.47%0.00
10author_keyword:Caro Magni, Rosa Soledad964.38%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
2193100.00%0.01